Ogólne zasady programu Au-pair w Niemczech

 

Au-pair to młoda osoba, która chce nauczyć się języka obcego w kraju w którym się nim posługuje. Wyjazd w programie Au-pair daje doskonałą możliwość nauczenia się języka niemieckiego w ciągu paru miesięcy. Często po powrocie do kraju Au-pair utrzymuje w dalszym stopniu kontakt z rodziną a nawet odwiedza ją w wakacje, co daje możliwość doskonalenia języka. Z naszego doświadczenia wiemy, że niektóre osoby rozpoczynają studia na niemieckich Uniwersytetach takich jak Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet w Mannheim czy Uniwersytet we Frankfurcie. Wyjazd w charakterze Au-pair daje wiele możliwości usamodzielnienia się, poznania nowych, ciekawych ludzi jak i innych kultur.

Program Au-pair w Niemczech realizowany jest zgodnie z zaleceniami Konwencji Au Pair (Convention numer 068 European Agreement on Au Pair Placement from 1969), która określa pobyt Au-pair u rodziny goszczącej jako formę pośrednią miedzy pobytem studenckim  a pobytem związanym z wykonywaniem pracy. Program realizowany jest w konsultacji z Międzynarodową Organizacją IAPA (Internatonal Au Pair Association).

W Niemczech program Au-pair podlega surowym kontrolom Urzędu Pracy oraz Urzędu ds. obcokrajowców. Urzędy te sprawdzają między innymi wiarygodność, uczciwość, lojalność oraz sytuację finansową rodzin chcące przystąpić do udziału w programie i chęci przyjęcia Au-pair.

Należy pamiętać aby przed wyjazdem wyrobić wszelkie możliwe legitymacje zniżkowe i młodzieżowe (więcej informacji w dziale legitymacje i zniżki młodzieżowe). 

 

 

                                       Co należy do obowiązków Au-pair?

 

Do obowiązków Au-pair należy:

 

- opieka nad dziećmi;

- odprowadzanie i przyprowadzanie dzieci ze żłobka, przedszkola lub szkoły;

- zabawa i pilnowanie dzieci;

- wykonywanie lekkich prac domowych (np. sprzątanie pokoju dzieci, słanie łóżek dzieci,

   prasowanie, pomoc w przygotowaniu posiłków)

- sprzątanie po posiłkach, mycie naczyń (obsługa zmywarki)

- pomoc lub samodzielne robienie zakupów;

- sprzątanie własnego pokoju i łazienki (jeśli taką się posiada)

- pranie i czasami prasowanie;

- wynoszenie śmieci;

- opiekowanie się zwierzętami domowymi (jeśli takie są);

- lekkie prace w ogrodzie;

- przestrzeganie zasad danej rodziny, tego co nauczyli swoje dzieci;

- w żadnych okolicznościach i pod żadnym względem nie uderzania dziecka lub bycie   

  agresywnym wobec dzieci;

- pod żadnym pozorem nie zostawiania dzieci bez opieki;

- 1-2 razy w tygodniu pełnienia czynności Babysitting;

- uzgodnienie z rodziną formy kar i nagród;

- nie staranie się za granicą o dodatkowe zatrudnienie;

- uzgodnienie z rodziną urlopu i wszelkich planów wyjazdowych z odpowiednim

  wyprzedzeniem;

- pokrycie długów (np. rachunków telefonicznych);

 

Au-pair musi zaakceptować zasady programu. Jeśli pogwałci ich zasady albo sfałszuje jakiekolwiek informacje w dokumentach aplikacyjnych lub nie będzie przestrzegała zasad panujących w rodzinie niemieckiej, zostanie wydalona z programu i musi wrócić do Polski.

Jeżeli istnieją podejrzenia, że współżycie nie ułoży się należy powiadomi jak najszybciej naszą Agencję, po czym nastąpi zmiana rodziny (więcej informacji w rubryce zmiana rodziny).

 

 

                                        Obowiązki rodziny goszczącej

 

- odebranie Au-pair z dworca lub lotniska;

- wypłacanie miesięcznego kieszonkowego 260 Euro;

- pełnego darmowego wyżywienia;

- zakwaterowania (własny pokój);

- 4 tygodniowego płatnego urlopu;

- 1 dnia wolnego w tygodniu;

- wolnych wieczorów (za wyjątkiem Babysitting)

- możliwość uczestniczenia w kursie językowym;

- traktowanie Au-pair jak członka rodziny;

- odnoszenie się do Au-pair (również dzieci) z szacunkiem;

- zapewnienie ubezpieczenia chorobowego i od nieszczęśliwych wypadków;
- rodziny nie muszą opłacać biletu miesięcznego na środki komunikacji miejskiej ale często      biorą na siebie koszty dojazdu do szkoły.

 

Rodzina goszcząca otrzyma następujące dokumenty o kandydatce:

- formularz o danych kandydatki;

- list do rodziny;

- referencje opieki nad dziećmi;

- zaświadczenie medyczne;

- zdjęcia Au-pair;

- ksero dowodu osobistego lub paszportu (strona z danymi personalnymi)

Po odbytej rozmowie telefonicznej, przesłaniu wszystkich dokumentów oraz zaakceptowaniu i podpisaniu warunków umowy przez obie strony zakończą się formalności.

O wyjeździe i przybyciu do Niemiec (dokładnej dacie i godzinie przyjazdu) należy niezwłocznie powiadomić naszą agencję. Po pierwszych 2 tygodniach pobytu należy wysłać sprawozdanie z pobytu u rodziny goszczącej (listownie albo pocztą elektroniczną) na adres naszego biura.

 

W pierwszym tygodniu po przyjeździe do rodziny należy dokonać należnych formalności:

- zameldować się w Urzędzie Meldunkowym (Einwohnermeldeamt)

 

- zgłosić się do Urzędy Pracy (Agentur für Arbeit) nie dotyczy od 01.05.2011

- wykonać kolejne badania lekarskie (wymagane nie we wszystkich landach)

 

- przed powrotem do Polski wymeldować się z Urzędu Meldunkowego.

 

 


Kurs językowy 

Nauka w szkole językowej nie jest obowiązkowa, jednak będąc Au-pair warto zainwestować czas i możliwość w kurs językowy. Poznasz nie tylko ciekawych ludzi ale również będziesz uczestniczyć w innych atrakcyjnych wydarzeniach.Często naukę kursu językowego pokrywają rodziny i pomagają przy wyborze odpowiedniego kursu i zameldowaniu.

 

 

                                                 Czas wolny i urlop

 

Jak najbardziej masz prawo do czasu wolnego i urlopu. Au-pair pracuje od 5-6 godzin dziennie i maksymalnie 30 tygodniowo.

Najlepiej uzgodnić z rodziną regularność pracy i obowiązki.

Urlop następuje po przepracowaniu sześciu miesięcy. Au-pair należy się płatny 4-ro tygodniowy urlop.

 

 

                                            Koszty naszego pośrednictwa

 

Nasze biuro nie pobiera żadnych kosztów za pośrednictwo od kandydatki Au-pair!

Caly koszt posrednictwa pokrywa rodzina goszczaca.

 

 

                                           Przyjazd do Niemiec i powrót

 

Jedynym kosztem, które ponosi kandydatka jest oplata biletu na przyjazd lub przelot do Niemiec i powrót. Nieraz jednak rodziny opłacają  podróż Au-pair. 

 

 

                                        Opieka zdrowotna i ubezpieczenia

 

Rodzina pokrywa koszty ubezpieczenia i opieki zdrowotnej na czas pobytu w Niemczech.

Warto jednak rozeznać się i ubezpieczyć dodatkowo w Polsce. Często wykupienie ubezpieczeń za niewielką kwotę  umożliwia w razie potrzeby otrzymanie odszkodowania.

 

 

                                     Legitymacje i zniżki młodzieżowe

 

Aby móc dostawać ulgi na przejazdy, wejścia do kin, teatrów i inne wydarzenia kulturowe warto wyrobić sobie niektóre legitymacje:

Legitymacja Studencka ISIC(International Student Identity Card) jest to dokument dla uczniów i studentów na terenie całego świata. Dzięki niej można oszczędzać na transporcie, hotelach, kawiarniach czy płacić mniej w ośrodkach kultury;

Europejska Karta Młodzieżowa Euro 26 to karta rabatowo-ubezpieczeniowa, której posiadaczem może być każda osoba pomiędzy 18 a 26 rokiem życia. Kartą tą można posługiwać się na terenie całej Europy;

Międzynarodowa Karta Turystyczna (International Youth Travel Card Go 25) to karta dla młodych osób pomiędzy 18-25 rokiem życia. Karta IYTC zapewnia ubezpieczenie w kraju i zagranicą.

Dokładnych informacji proszę zasięgnąć w biurach i organizacjach młodzieżowych.

 

 

                                      Przykładowy plan dnia

Rano około 7.00

Przygotowanie śniadania, nakrycie stołu i artykułów spożywczych. Sprzątanie po śniadaniu. Przygotowanie dzieci do przedszkola lub szkoły, pomoc w ubieraniu, przypilnowanie i pomoc w umyciu. Odprowadzenie dzieci do placówek wychowawczych. Sprzątanie pokoju dzieci i posłanie łóżek. Lekkie porządki domowe np. pranie.

około 12.00

pomoc w przygotowaniu obiadu, nakrycie do stołu. Ewentualnie przyprowadzenie dzieci z przedszkola lub szkoły. Sprzątanie po obiedzie.

około 16.00

Uczestnictwo w kursie językowym.

około 18.30

Nakrycie do kolacji, pomoc w przygotowaniu kolacji. Sprzątniecie po niej, zabawa z dziećmi. Przygotowanie podopiecznych do snu, czytanie bajek.